درباره

خوشبختانه با درایت و تأکید مقام معظم رهبری و مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران، در راستای تحقق چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران به جنبش نرم‌افزاری و بهبود سطح کیفیت و امنیت زندگی مردم، سند ملی راهبرد زیست فناوری( ایران سبز) در جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شده است.  به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم کشاورزی ، فنی مهندسی، علوم پایه، دامپزشکی و رشته های وابسته به آنها ، پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز در سال 1387 تاسیس گردید. 

اهداف

الف- ایجاد محور و جهت دار نمودن تحقیقات زیست­ فناوری در راستای کاربردی نمودن آنان.

ب- کمک به حل مسائل و مشکلات و تنگناهای کشور در زمینه­ های علوم پایه، کشاورزی، فنی مهندسی، دامپزشکی و رشته ­های وابسته به آنها و ارتقاء سطح علمی در این رشته­ ها از طریق فعالیت­های پژوهشی.

ج- همکاری با مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و سازمان­های اجرائی در زمینه­ های فوق الذکر.

د- اتخاذ سیاست­های راهبردی در مورد پژوهش و توسعه و توجه اساسی به پیگیری این مسئله به عنوان محوری بنیادین در توسعه کشور با عنایت به کارآیی تحقیقات زیست فناوری.

ه- آموزش دانشجویان دوره­ های تحصیلات تکمیلی در زمینه تحولات علمی جدید و روش­های نوین زیست فناوری و ارتقاء سطح تحقیقات دانشجویان دوره­ های تحصیلات تکمیلی