نخستین دانشجوی بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز از پایان نامه خود دفاع کرد

نخستین دانشجوی بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز از پایان نامه خود دفاع کرد


خانم دکتر ملیحه مسعودیان به عنوان اولین دانشجوی بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز از پایان نامه خود تحت عنوان "بررسی بر همکنش میزبان و پاتوژن از طریق ارزیابی تغییر سطح بیان ژنها در ماکروفاژ آلوده با بروسلا ملیتنسیس" دفاع کرد. دکتر محمد طباطبائی رییس بخش بیو تکنولوژی دانشکده دامپزشکی ضمن اعلام این خبر گفت : بخش بیو تکنولوژی در حال حاضر دارای 25 دانشجو در مقطع دکتری تخصصی می باشد که اولین ورودی آن سال 89 بوده است و از این تعداد دانشجو، بیش از نیمی از آنها در مرحله انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه خود هستند. وی افزود : 3 استاد، 6 دانشیار و 3 استادیار در بخش بیوتکنولوژی مشغول تدریس و پژوهش می باشند و دانشجویانی از رشته های مختلف از قبیل دامپزشکی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی، میکروبیولوژی و صنایع غذایی در این بخش حضور دارند. گفتنی است خانم دکتر مسعودیان با معدل کل 40/18 نفر اول دوره خود می باشد و توانسته است از پایان نامه خود با راهنمایی آقایان دکتر درخشنده و دکتر قهرمانی سنو دفاع نمایند. مشاورت پایان نامه هم بر عهده آقایان دکتر طباطبایی و دکتر محمدی بوده است. بخشی از کار پایان نامه این دانش آموخته ی دانشگاه شیراز در ژورنال ISI ی مجله تحقیقات دامپزشکی ایران چاپ شده است.


آخرین اخبار

هیچ نتیجه ای وجود ندارد