فراخوان مقاله برای مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی

فراخوان مقاله برای مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی


 

دکتر امین تمدن استاد مشاور انجمن علمی بیوتکنولوژی گفت :اعضای هیات علمی و دانشجویان علاقه مند رشته های مرتبط می توانند مقالات مروری فارسی (نگارش، ترجمه) خود را برای مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی ارسال نمایند.

مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی (Journal of Veterinary Biotechnology) ، نشریه انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز است.

دکتر امین تمدن افزود : هدف از انتشار این مجله آشنایی پژوهشگران کشور با دستاوردهای حاصل از تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی در رشته دامپزشکی و علوم مرتبط با آن است.
وی ادامه داد : پژوهشگران می توانند از طریق وب سایت مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی به نشانی
http://journal.biovet.ir مقالات خود را برای درج در مجله ارسال نمایند.

 


آخرین اخبار

هیچ نتیجه ای وجود ندارد